Jury Team

President
Dr Sita Bhateja

Vice Presdients
Dr S P Gupta | Sahadeva Sahoo | A K Bayanwala

Secretary
Dr P S Dixit

S C Sukhani | Anil Suri | Madhukar Deogawanka
I K Kathotia | Savita Jhingan | Arun Agarwal

APPRENTICE JURY
Rajesh Varma | Rajesh Paharia

SENIOR CONSULTANT
Dipok Dey | H C Mehta |P R Maru